Spring naar content

Visie

De Harenheideschool behoort tot het Nederlandstalig onderwijs van de Stad Brussel

In onze schoolvisie hebben we drie belangrijke pedagogische principes: talenten, wereldburgerschap en attitudes.

Wij vinden het als school zeer belangrijk om in te zetten op deze drie principes.

Verschillende culturen kennen vaak verschillende behoeftes en toch leven wij allemaal samen in één wereld/samenleving.

Wij hebben dan als school ook één doel: onze kinderen voor te bereiden op de historische, culturele, sociale, economische en technische wereld. Onze kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op hetzelfde tempo en met dezelfde achtergrond. Wij dragen het in ons hart om met alle kinderen, volgens hun eigen talenten, de eindstreep te bereiken. Hiervoor is extra aandacht en zorg nodig.

Het is de taak van het hele schoolteam om hier onze schouders onder te zetten en samen na te denken hoe we deze zorg kunnen bieden. We volgen hiervoor het zorgcontinuüm en de vier begeleidingsdomeinen psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg, onderwijsloopbaan en leren studeren.

Zorg dragen voor élk kind is dan ook ons streefdoel. Ervoor zorgen dat elk kind zich thuis voelt en elke dag kan stralen binnen zijn mogelijkheden. Daarom ook het logo en de slogan van onze school: “een stralende school”.

Wij hebben aandacht voor het domein psychisch en sociaal functioneren. We werken volgens het model van de “nieuwe autoriteit”. Onze school stimuleert hiermee de ontwikkeling van alle lerende, zowel het schoolteam als de kinderen. We leren samen op een geweldloze manier met elkaar te communiceren. We proberen hiermee een krachtige school- en leeromgeving te creëren waarin we ons thuis voelen.

Deze omgeving biedt een krachtige basis om zich dan verder te ontwikkelen. Dit schooljaar hebben wij extra aandacht voor “Ik (k)en het verkeer” en willen wij de ouders beter betrekken bij het schoolgebeuren.