Spring naar content

Lichamelijke opvoeding

We vinden bewegen erg belangrijk op school en willen onze leerlingen hier van jongs af aan in stimuleren.

Lichamelijke Opvoeding

Een leerkracht lichamelijke opvoeding zal voor elke klas 2 uur lichamelijke opvoeding geven, dit komt zowel de psychomotorische ontwikkeling ten goede als de totale lichaamsontplooiing.

De turnuitrusting vanaf de 3de kleuterklas bestaat uit: 1 witte T-shirt, 1 zwarte of donkerblauwe short en 1 paar turnpantoffels. De kinderen krijgen een handig zakje van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Zwemmen

De kinderen van de 3de kleuterklas krijgen vanaf maart lessen watergewenning ter voorbereiding van de zwemlessen in het 1ste leerjaar.

De zwemlessen zijn verplicht voor alle leerlingen vanaf het 1ste leerjaar. Enkel bij het voorleggen van een medisch attest kan een leerling ontslaan worden uit de zwemles

Indien een kind om medische redenen de zwemles niet mag volgen, moet de leerkracht hiervan in kennis gesteld worden. Enkel met een gegronde medische reden mogen kinderen op school blijven.

Jongens dragen een zwembroek, geen short; meisjes een badpak, geen bikini. Het dragen van een zwemmuts is verplicht! Geen zwemmuts, niet in het zwembad!

Wij vragen uitdrukkelijk om uw kinderen geen sieraden te laten dragen.

De zwemlessen zijn gratis.

Denk eraan om de zwemzak van je kind steeds mee te geven!

Meer info over buitenschoolse en naschoolse activiteiten