Spring naar content

Schooluren

Lesuren

  • Van 8u25 tot 12u15
  • Van 13u30 tot 15u10

Regeling openingsuren schoolpoort

  • ’s Morgens deur open van 8u00 tot 8u30
  • ’s Namiddags deur open van 15u15 tot 15u20
  • Woensdagmiddag deur open van 12u20 tot 12u30

De openingsuren zullen strikt toegepast worden, dit uit veiligheidsoverwegingen en om de lesuren te eerbiedigen.

De deur zal pas geopend worden na de schoolbel als de lessen beëindigd zijn: ’s middags om 12u20 en 15u15 in de namiddag.

De kleuters worden afgehaald aan hun klas. De kinderen van de lagere school komen naar de speelplaats. Wie alleen naar huis gaat, kan de school verlaten op vertoon van zijn toelatingskaart.

Opgelet: indien uw kind in de voor- en naschoolse opvang blijft, dient u aan te bellen aan de deur en in de camera te kijken. Voor de veiligheid vragen wij u de deur steeds achter u te sluiten.

Harenheideschool-26

Lees meer over de opvang