Spring naar content

Opvang

Voor en na school kunnen onze leerlingen terecht in de opvang. De hulpopvoeders staan dan in voor de activiteiten tijdens de voor en naschoolse opvang.

Uurregeling voor de opvang

  • 7u00 tot 8u10
  • 12u15 tot 13u30
  • 15u30 tot 18u00

Betaling

De tussenkomst wordt forfaitair per trimester vastgesteld en is vooraf te betalen en kan niet teruggevorderd worden bij afwezigheid. Een tweede kind in onze school van hetzelfde gezin, betaalt halve prijs.

Dit zijn de officiële tarieven die ons door de Gemeenteontvanger van de Stad Brussel opgelegd worden. 3 keer per schooljaar, in oktober - januari - april, schrijft u het bedrag over op de rekening van de school na het krijgen van uw factuur: BE91 0015 9427 0576, met vermelding van de gestructureerde mededeling:

  • 1 dienst 's morgens: € 25,00
  • 1 dienst 's middags: € 14,50
  • 1 dienst 's avonds: € 25,00
  • woensdagnamiddag: € 15,50
  • alle diensten: € 70,00

Woensdagnamiddag is er opvang van 13u30 tot 18u00.

De bewakingskosten van de woensdagnamiddag zijn begrepen in het forfaitair bedrag van "alle diensten".

Tijdens de herfstvakantie, de krokusvakantie of een facultatieve vrije dag, wordt er opvang georganiseerd op school, u betaalt hiervoor € 4,50 per dag. Tijdens een pedagogische studiedag is de opvang gratis.

Gelieve de uurregelingen van de opvang strikt te respecteren, ook onze hulpopvoeders hebben recht om ’s avonds op tijd naar huis te kunnen.

In de kerstvakantie, paasvakantie en zomervakantie wordt de opvang georganiseerd door de Stad Brussel en de VGC. U kan uw kind inschrijven voor het speelplein in Beersel. U vindt hierover méér info onder de rubriek Speelplein.

Harenheideschool-22

Lees meer over de maaltijden