Spring naar content

Dagindeling

Kleuterschool

 • 07u00: Start voorschoolse opvang in de eetzaal van de kleuters
 • 08u10: Kleuters gaan naar de turnzaal
 • 08u20: Beweegmoment kleuters (in de turnzaal)
 • 08u25: De lessen beginnen
 • 10u05: Fruit eten
 • 10u35: Speeltijd kleuterschool
 • 11u00: De lessen hervatten voor de kleuterschool
 • 12u15: Middagmaaltijd kleuters
 • 13u30: Terug naar de klas
 • 15u10: Einde van de klasactiviteiten
 • 15u20: Schoolpoort gaat open voor de ouders
 • 15u30: Start naschoolse opvang in de refter van de kleuters
 • 16u10: De kleuters gaan naar buiten of naar de binnenspeelplaats
 • 18u00: Einde van de schoolopvang

Lagere School

 • 07u00: Start voorschoolse opvang in de speelzaal, boekenhoek, …
 • 08u10: Wie nu op school aankomt, gaat buiten spelen
 • 08u20: Beweegmoment lagere school (buitenspeelplaats)
 • 08u25: De lessen beginnen
 • 10u05: Fruit eten en dan speeltijd
 • 10u30: De lessen hervatten voor de lagere school
 • 12u15: Middageten 1e groep. Middagspeeltijd 2e groep
 • 12u50: Middageten 2e groep. Middagspeeltijd 1e groep
 • 13u30: Terug naar de les
 • 15u10: Einde van de klasactiviteiten
 • 15u20: Schoolpoort gaat open voor de ouders
 • 15u30: Start naschoolse opvang & huiswerkbegeleiding
 • 16u10: De leerlingen gaan naar buiten of naar de binnenspeelplaats
 • 18u00: Einde van de schoolopvang

Meer info over bereikbaarheid